Inger Krohn

 

Lad dig inspirere

i en verden af lys, forståelse samt muligheder

 

En verden du kan lære at håndtere

gennem forståelse, indsigt samt svar.

Skabe balance og harmoni, sundhed samt

fred på samtlige niveauer.

 

Livet er en stor ufordring, nogle udfordringer håndteres lettere end andre, og nogle føles næsten uoverkommelige og uovervindelige.  Det at turde at mærke ind ad, gå hen imod udfordringerne og finde en vilje til at løse dem, kræver ofte både vilje, styrke men også tillid - tillid til at man KAN klare udfordringerne, mod til at gå hen mod dem og tage dem skridt for skridt dybt forankret i følelsen af tillid til at man KAN !!

Ved at være bevidst omkring at de udfordringer man møder i livet er uundgåelige og at de derfor skal "besejres" da er en lang strækning allerede lagt bag en.  At finde løsninger, at handle på de fundne løsninger og være klar til konsekvenserne deraf - blandet op med en tro på at man i hvert sekund gør og handler efter bedste evne i nu´et er en handling i sig selv som viser den rette vej.

Livet ER mangfoldigt, og udfordringeren har mange "ansigter" - "skygger" samt "faconer" men ved at åbne op og gå udfordringerne i møde, findes der også megen hjælp, mange redskaber samt mange følelser som er tilstede, for at bistå samt hjælpe - til tanker samt handlinger der løser op for udfordringerne .  Disse vigtige elementer kan findes og hentes samt bruges hvor der er en vilje, et åbent samt modtageligt sind.

Udfordringernes oplevelse.  Der kan opleves at tingene ikke er hvad de sýnes at være, eller at hjælpen/løsningen ligger lige foran en uden at man kan se den, eller at hjælpen afvises pga manglende evne samt ståsted til at se AT det er en hjælp, eller at ens ståsted gør så det hvad der er hjælpen virker som det modsatte - et åbensind hjælper til klarhed.

Ligeledes vil man kunne opleve at tingene/udfordringerne gentager sig igen og igen.  At man forefinder sig selv i samme situation gentagne gange, dette sker når læren ikke er forstået eller set.  For et en udfordring kan ebbe ud og ikke vende tilbage er det en forudsætning at man har set udfordringen for det den er, at man har handlet derpå, at man har overvejet både i tanke og følelse hvorfor situationen atter vender tilbage, at man har ændret handlemønster, at man forarbejder det man lærer ud af situationen, at man tager denne lærer med over i den næste situation og handler derved bedre på udfordringen end sidste gang.  Vigtigt er at lære og forandre - så udfordringen tømmes for lære og "provokation"

 

Vejen vises for den, der beder om hjælp til klart-syn omkring udfordringerne.

 

Gå fremtiden i møde 


At begive sig ind i det ukendte kan være forbundet med angst, usikkerhed og smerte,

fordi det er svært at give slip.

Når der sker omvæltninger i dit liv er det vigtigt, at du møder disse med et åbent og positivt sind -

samt forståelse for hvad der sker og hvorfor det sker.

                                        Står du med :

udfordringer

problemstillinger

besværligheder

utilfredshed

afmagt

uigennemskuelighed

bekymringer

utilstrækkelighed

tvivl

angst

uro

                                                               - i dit liv  ??

                 

                         Indgår disse følelser i :

parforhold

familie relationer

job situationer

kollegaer

børn - forældre relationer

forældre relationer

seksualitet

sygdom

krops bevidsthed

livskvalitet

vennekreds

barndom

alderdom

sundhed

psykisk ubalance

stress

depression

spirituelt

selv udvikling

børn og ens relationer dertil

opdragelse

motivation

livet som sådan

åndelig udvikling

motion

stress håndtering

mobning

kost

overvægt

undervægt

eller andet

                                

                                                            - få ord sat på til forståelse

 

 

 

Hvis du træder nye veje, har du muligheden for at gøre det uventede. Frygt ikke, men husk dig selv. Din tro på at dine egne valg vil komme dig til gode! UNIVERSET - Bedrift

Realiser dine mål!

Det er op til dig selv at realisere dine mål, at se dine drømme blive virkelige. Du har masser at give af. Giv dig selv, derved vil du finde stor glæde og en oplevelse af helhed og balance.

Følg dine visioner!

At udforske det ukendte, opsøge nye eventyr og udvide horisonterne er måske lige netop det, der skal til. Vær ikke bange for at tage hovedrollen, hvis du søger større udfordringer.

 

 

 

 

Tænk positivt
Lyset for enden af tunnelen kommer som resultat af din egen evne til at tænke lyse tanker. Hvis du er i stand til at motivere dig selv, kan du opbygge stor indre styrke. Så snart du har fred i sindet, vil din godhed flyde frit

Find din indre balance
At kende fællesnævneren i sit liv er i sig selv en healende faktor. Ved at skabe det nødvendige overblik kan du få freden til at sænke sig.

AT favne verden
Med et smil,  ærlighed og et kærlige væsen er du i stand til at skabe tryghed og sikkerhed for andre omkring dig. Du vil opdage, at du selv har det bedst, når du er i stand til at få andre mennesker til at føle sig godt tilpas.

 

 

Forhandler af Earthing produkterne.

Skriv gerne en mail, hvis du har interesse i mere viden omkring, hvad Earthing kan gøre for dig.