Inger Krohn

 

Vejleder skitser

 

Føler du at det kunne være givende for dig at have en skitse-tegning af din Åndelige Vejleder, vil jeg kunne tegne denne såfremt din Åndelige Vejleder tillader dette.

Der er mange forskellige måder hvorpå  ens Åndelige Vejleder lader sig skitsere/tegne/male.

Nogle Åndelige Vejleder lader sig helt detaljeret skitsere hvor imod andre Åndelige Vejledere viser sig i omrids eller i farvermønstre.

Prisen pr. skitse-tegning er 900,00 kr