Inger Krohn

 

Meditation gennem Lyset

- med kontakt til den Åndelige Verden.

 

Meditation gennem Lyset fremmer forståelsen, bringer ro og balance. 

En søgen indad som giver fornyet energi samt afbalancerer kroppen. 

Meditativ bevidstheds-udvidelse samt forståelse for de dydere sammenhænge og bedre håndtering af livets mangfoldigheder i hverdagen samt finde glæde, harmoni,  bedre forståelse samt fred.

 

Kursets indhold :

Min Åndelige Vejleder byder velkommen og giver et billedet af "nuet" gennem Åndelig tale. 

Verdens "nu" eller et fællesnævner "nu" i forhold til gruppen.

En stille samt dyb Meditaion gennem Lyset

Hver deltager får efterfølgende en blok samt pen udleveret, hvorpå der kan stilles spørgsmål til ens egen Åndelige Vejeder. 

Svarene kommer fra deltagers egen Åndelige Vejleder og svaret bliver givet anonymt, så kun spørger ved at svaret er til vedkommende.

Der afsluttes med mulighed for mundlige spørgsmål.

 

Kursets længde :

Ca. 2 timer hver 3. uge ialt 6 gange

Kursets pris:

1975 kr.

Det kræver meget af det enkelte menneske, at leve efter regler og normer og samtidig udvide sin bevidsthed på den Åndelige plan, men gennem bevidstheden om et arbejde med Lyset, bliver vejen vist skridt for skridt.